denmark flag

Danmark

BIIR - et konsulenthus med en holdning

BIIR er en virksomhed, hvor vi har tillid til hinandens kompetencer, respekt for kollegernes dømmekraft og sætter det værdifulde arbejdsliv øverst.

Lyder det som en kliche - måske, men så skulle du måske møde os.

Vi tror på, at vi som ansvarlige kollegaer kan have en virksomhed uden ledere, procedurer og regler – og derfor fungere ansvarligt og fleksibelt hos kunderne, i virksomheden og hjemme hos familien.

BIIR er et ingeniørhus med kompetencer i særklasse inden for vind, olie og gas, energi, design og software.

Vi er godt 200 fastansatte ingeniører - og vi bliver stadig flere. Nørdede specialister, dygtige projektledere og erfarne konstruktører – og så alle os andre.

BIIR - let’s work together

ukraine flag

Ukraine

BIIR - A consulting firm with values

BIIR is a company where we have confidence in each other's skills, trust our colleagues' judgment and a valuable working life as a top priority.

Does that sound like a cliché - maybe, but then you should meet us.

Being responsible colleagues, we believe that we can run a business without managers, procedures and rules - by doing so, we will be able to perform optimally, responsibly and flexibly towards our clients, the company and our family.

BIIR is a consulting firm with expertise second to none within wind, oil and gas, energy, design and software.

We have over 200 employed engineers - and the figure is rising. Nerdy specialists, skilled project managers and experienced engineers - and then the rest of us.

BIIR - let’s work together